s
选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
 • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
 • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
 • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
 • :所有号码
  期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
  2019115 10 37 27 42 29 16 44 合单合双合单合双合单合单合双4:24 : 3
  2019116 19 18 45 21 14 47 49 合双合单合单合单合单合单合单5:16 : 1
  2019117 22 6 44 19 42 1 25 合双合双合双合双合双合单合单1:52 : 5
  2019118 31 11 1 41 47 6 32 合双合双合单合单合单合双合单3:34 : 3
  2019119 10 16 23 27 7 34 24 合单合单合单合单合单合单合双6:06 : 1
  2019120 49 24 17 30 40 1 48 合单合双合双合单合双合单合双3:33 : 4
  2019121 20 19 13 2 10 24 17 合双合双合双合双合单合双合双1:51 : 6
  2019122 13 25 15 46 30 40 26 合双合单合双合双合单合双合双2:42 : 5
  2019123 33 34 20 30 7 44 46 合双合单合双合单合单合双合双3:33 : 4
  2019124 18 6 23 46 31 17 44 合单合双合单合双合双合双合双2:42 : 5
  2019125 3 13 31 49 2 18 14 合单合双合双合单合双合单合单3:34 : 3
  2019126 23 47 28 44 39 10 13 合单合单合双合双合双合单合双3:33 : 4
  2019127 1 24 13 12 42 4 48 合单合双合双合单合双合双合双2:42 : 5
  2019128 3 5 10 35 38 4 7 合单合单合单合双合单合双合单4:25 : 2
  2019129 46 28 20 35 1 30 15 合双合双合双合双合单合单合双2:42 : 5
  2019130 42 25 45 15 5 9 38 合双合单合单合双合单合单合单4:25 : 2
  2019131 22 23 36 41 29 44 2 合双合单合单合单合单合双合双4:24 : 3
  2019132 10 40 1 49 24 18 7 合单合双合单合单合双合单合单4:25 : 2
  2019133 15 23 45 1 47 29 6 合双合单合单合单合单合单合双5:15 : 2
  2019134 2 23 31 16 6 8 1 合双合单合双合单合双合双合单2:43 : 4
  2019135 47 25 30 26 14 32 4 合单合单合单合双合单合单合双5:15 : 2
  2019136 11 35 28 6 12 5 17 合双合双合双合双合单合单合双2:42 : 5
  2019137 32 39 49 21 35 6 15 合单合双合单合单合双合双合双3:33 : 4
  2019138 2 8 28 4 6 29 5 合双合双合双合双合双合单合单1:52 : 5
  2019139 41 34 30 23 20 3 47 合单合单合单合单合双合单合单5:16 : 1
  期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
  统计单:双12:1312:1313:1213:1214:1115:1010:15:145663所有号码